KULL30

William Aarsland, william@bas.org, 90602366 / Espen Folgerø, ef@opaform.no, 90615713

PORTUGAL

Dagsprogram blir gitt fra dag til dag. Det viktig at dere møter presist på angitt sted og tidspunkt med et åpent sinn og mottakelig for dagens begivenheter =) Møtested 1.mai er Praca do Comercio som vist i program. 

Generelt er Portugisisk tidsbegrep noe avvikende fra den norske. Dette gjelder ikke møtet- og avreisetidspunkt fra dag til dag, men vi må innstille oss på å være fleksible ift åpningstider på museer, kirker osv. Derfor vil også lunsj og middagstidspunkter variere noe fra dag til dag. Vi prioriterer de viktige postene på dagsprogrammet og bruker den tid vi trenger på dette. 

Pakkelisten er enkelt beskrevet i vedlagt program. Reis lett, unngå tunge kofferter o.l. Ta gjerne med tilleggs - tegneutstyr utover det programmet beskriver. Farger og blekk er lov! 
 Når man reiser i Portugal bør man alltid ha med pass på all offentlig transport. Kopier gjerne passet og ta med kopi i bagasjen. Gi gjerne også en kopi til en medstudent. 

Flyreise, overnatting og mat dekker dere generelt hver for dere, menved buss, tog, og inngang til museer o.l er det viktig at dere som klasse har ett kort tilgjengelig for felles betaling. Sørg for at dette kortet har tilstrekkelig dekning i Portugal (kan være låst for betaling i utlandet). Viktig at én eller to er økonomiansvarlig på turen og sørger for at dette kortet alltid er med. 

Dere bor på forskjellige steder, men sørg for at ingen går alene. Gå alltid sammen i grupper og sørg for at ingen blir utelatt. For enkel informasjonsflyt underveis etablerer vi noe "informanter" som er ansvarlige for videreformidling av informasjon som kommer fra oss lærere og i tillegg ansvarlige for at de andre møter opp (holde kontakten ved forsinkelser til møtetid etc). 
Disse gruppene etablerer vi ved oppmøte 01.mai. 

10. mai har dere forskjellige reisetidspunkt. Dette er ingen problem. Dette finner vi ut av underveis og legger opp den siste dagen etter deres reisetidspunkter. 

Generelt ser jeg frem til en inspirerende studietur det det absolutt viktigste er å være tilstede og å oppleve så mye av kulturen som mulig. Alt man ser og opplever er en del av studieturen, inkludert offentlig transport, det å finne frem og måltidene. Smør dere med tålmodighet og nyt det turen med penn og papir alltid tilgjengelig i hånden! 

Ta gjerne kontakt ved eventuelle spørsmål. Mvh 
William Aarsland
90602366

AKT & KROKI 28.MARS GÅR UT!!

Ny dato er 16. mai 09.00 - 12.00

Veiledning tirsdag 14.03

Er i klasserommet fra kl 11 og utover.

PORTUGAL

Vi er lovet fullstendig program for turen rett over helgen.

Foreløpig vet vi at de aller fleste av dere ankommer 30.04. Programmet starter i Lisboa 01.05.
Det er 3 dager med opplegg i Lisboa og de av dere som ankommer 30.04 vil dermed trenge 4 netter med overnatting i Lisboa.


RYDDING AV HALL & MEZZANIN

Har mottatt flere klager på at 2.klasse ikke har ryddet tilstrekkelig.

Sørg for at klassen som helhet innarbeider gode rutiner ift det å rydde opp etter dere og rydd resterende fra hall og mezzanin umiddelbart.

- W